contact 
home

Bedrijfseconomische taxaties

Inzicht in de waarde van de onderneming is een belangrijk uitgangspunt om een beslissing te nemen in geval van financiering, herwaardering, overname, discontinuïteit, OZB-geschillen etc. Bij een bedrijfseconomische taxatie van roerende en/of onroerende zaken beoordeelt de taxateur alle relevante aspecten waarbij rekening wordt gehouden met o.a. de courantheid, bestemming, situering, locatie en milieuaspecten. Deze afweging vormt de basis van een objectieve waarde-analyse.

Enedon heeft de objectiviteit, professionaliteit en deskundigheid om een gedegen en goed onderbouwde taxatie voor u te maken. Een taxatie die u door de juiste waardevaststelling houvast geeft bij het nemen van een beslissing.

Voor meer informatie over dit product of voor het aanvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Waardebepaling door Enedon: Onafhankelijk en specifiek op maat.