contact 
home

Inspecties

Risicoanalyse | Vooropnames | Aan- en verkoopkeuringen

Risicoanalyse
Enedon verzorgt voor verzekeraars en tussenpersonen risicoanalyses. Bij een risicoanalyse beoordeelt de taxateur onder andere bouwaard, gebruik, ligging en omgeving, staat van onderhoud evenals de aanwezige preventiemaatregelen ten aanzien van het brand- en inbraakrisico

Bovengenoemde analyse wordt door Enedon uitgevoerd conform de risicomodellen die door het Verbond van Verzekeraars en het Nationaal Centrum voor Preventie worden aanbevolen. Indien gewenst, verstrekt Enedon tevens een aanbeveling voor eventuele preventiemaatregelen.

Voor meer informatie over dit product of voor het aanvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Vooropnames
Bij een bouwkundige vooropname wordt de bouwkundige staat van een gebouw of een gedeelte ervan vastgelegd. Een bouwkundige vooropname is een visuele vastlegging van alle op dat moment aanwezige bouwkundige gebreken van het object. Deze worden in een rapport omschreven en indien nodig op foto vastgelegd. Een rapport van een vooropname is onmisbaar bij het claimen van schade in de volgende situaties.

In geval van huur of verhuur van een object kan het wenselijk zijn de bouwkundige staat ervan voor aanvang van de huurperiode vast te leggen. Zo wordt voorkomen dat de huurder of verhuurder aan het einde van de huurperiode onaangenaam wordt geconfronteerd met kosten van herstelwerkzaamheden die niet door zijn of haar toedoen zijn ontstaan.

Daarnaast is een bouwkundige vooropname zinvol wanneer op korte termijn beschadigingen aan het object verwacht worden door bijvoorbeeld zware trillingen. Deze trillingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door nabijgelegen sloop- en heiwerkzaamheden of andere bouwactiviteiten.

Voor meer informatie over dit product of voor het aanvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Aan- en verkoopkeuringen
Bij de aankoop van een woning of bedrijfspand wilt u niet voor grote financiële verrassingen komen te staan. Enedon kan u hierbij ondersteunen door de bouwkundige staat van de woning of het pand in kaart te brengen. Met een dergelijke bouwkundige inspectie krijgt u een beter inzicht in de technische staat van het object. Bovendien verkleint u zo de risico’s op onvoorziene bouwkundige gebreken.

Enedon levert u hierbij maatwerk. U bepaalt zelf op welke wijze u geïnformeerd wilt worden, zodat u de kosten van deze inspectie zelf in de hand heeft. U kunt kiezen voor:

  • een inspectie waarbij u mondeling wordt geïnformeerd over de geconstateerde gebreken
  • een inspectie waarbij u schriftelijk wordt geïnformeerd over de geconstateerde gebreken met een raming van de herstelkosten
  • een inspectie waarbij u schriftelijk wordt geïnformeerd over de geconstateerde gebreken met een raming van de herstelkosten en een prognose van de te verwachten kosten op termijn

Indien gewenst levert Enedon u tevens een rapportage ter verkrijging van een Nationale Hypotheek Garantie.

Enedon streeft er naar om binnen vijf werkdagen na aanvraag de inspectie uit te voeren en u hierover te informeren of rapporteren. Enedon houdt zich niet bezig met bemiddelingen in onroerend goed, waardoor onafhankelijkheid en objectiviteit gewaarborgd zijn.

Voor meer informatie over dit product of voor het aanvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Enedon voor een onafhankelijk, objectief en deskundig advies.