contact 
home

Verzekeringstaxaties

Eén van de activiteiten van Enedon is het verrichten van verzekeringstaxaties. Daarmee krijgt u inzicht in de te verzekeren waarde van roerende en onroerende zaken, zodat u onderverzekering uitsluit en het juiste premievolume betaalt.

Enedon onderscheidt drie verzekeringstaxaties, waarbij u kunt kiezen tussen minimale kosten en maximale zekerheid.

Onze drie taxatieproducten zijn:

On-line waarderingen
Enedon is het enige taxatiebureau dat on-line verzekeringswaardebepalingen aanbiedt. Met deze on-line waardebepalingen helpt Enedon u om de te verzekeren waarde van onroerende en roerende zaken te bepalen.

Op onze unieke website kunt u zelf gegevens over de te waarderen zaak on-line invoeren. Aan de hand van deze gegevens wordt de te verzekeren waarde door een ervaren taxateur bepaald. Efficiënt, snel en kwalitatief hoogwaardig.

Quick Scan taxaties
Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat veel bedrijven 10 tot 40% onderverzekerd zijn. Als de waarde opgegeven aan de verzekeraar lager is dan de huidige nieuwwaarde of herbouwwaarde dan is onderverzekering een feit! Indien na een calamiteit een onderverzekering wordt aangetoond, vindt een lagere schade-uitkering plaats dan de werkelijke schade bedraagt. Hierdoor kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen.

Om dit te voorkomen kan Enedon met een Quick Scan taxatie de juiste te verzekeren waarde vaststellen van uw gebouw en/of inventaris. U sluit zo onderverzekering uit en betaalt altijd het juiste premievolume. Bij een Quick Scan taxatie blijft een uitgebreide rapportage achterwege waardoor u als ondernemer kosten kunt besparen. De kwaliteit en ervaring van Enedon garanderen u evengoed een betrouwbare taxatie.

Voor meer informatie over dit product of voor het aanvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Art. 7.960 BW taxaties
Indien u kiest voor een voor beide partijen (verzekeraar en verzekerde) bindende voortaxatie kan Enedon een taxatie verrichten die zijn rechtskracht ontleent aan Art. 7.960 BW. Ook bij deze taxatie is onder- of oververzekering uitgesloten en wordt het juiste premievolume betaald. Bijkomend voordeel is dat in geval van een calamiteit de getaxeerde waarde vaststaat en bij totaalverlies wordt uitgekeerd. Met andere woorden, indien er bij u een Art. 7.960 BW taxatie is verricht, dan vindt er bij schade geen afschrijving plaats over het getaxeerde bedrag, ongeacht de leeftijd van de inventaris en/of het gebouw.

Voor meer informatie over dit product of voor het aanvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen.